A rendőr válaszol - www.vakond.hu

Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

A rendőr válaszol

Fémkeresés > Jogszabályok
 
 
 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a különböző hatóságok embereinek, hogy megkeresésünkre reagáltak, kérdéseinkre választ adtak. Olykor a paragrafusok szövevényes világában nehéz eligazodni a keresősnek, mit szabad és mit nem! Ezért konkrét kérdésekkel kerestük meg az illetékes hatóságot, hogy hétköznapi nyelven, mindenki számára érthetően mondják el, akkor ebben az esetben mi a tényállás.
vakond.hu:

 • A képen látható tárgy fegyvernek minősül?


Rendőr:

 • a törvény szerint:

16. lőfegyver: a tűzfegyver, valamint az a légfegyver, amelyből 7,5 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú, szilárd anyagú lövedék lőhető ki;
24. muzeális fegyver és lőszer: az elöltöltő fegyver, továbbá a korszerű perem vagy központi, illetve elektromos gyújtású lőszer használatára alkalmatlan tűzfegyver, és az ilyen fegyverekhez használható 1945 előtt gyártott lőszer;
29. tűzfegyver: olyan, a törvény mellékletének ,,A'', ,,B'', ,,C'' vagy ,,D'' kategóriájában meghatározott eszköz, amelyből a kiterjedő forró gáz tolóereje által meghajtott szilárd anyagú lövedék lőhető ki, kivéve, ha
a) külön jogszabályban meghatározottak szerint hatástalanították,
b) riasztásra, jelzésre, életmentésre, állatok leölésére vagy szigonnyal történő halászatra, illetve ipari vagy műszaki célokra tervezték, feltéve, hogy csak az itt megjelölt célokra használják,
c) muzeális fegyvernek tekinthető;
30. tűzfegyver fődarab (lőfegyverdarab): fegyvercső, váltócső, betétcső, zár, forgódob és az ezeket egybefoglaló tokszerkezet. A tűzfegyver fődarab abba a tűzfegyver kategóriába tartozik, amelyre felszerelték vagy amelyhez gyártották;

 • míg a kormányrendelet szerint:

1. fegyver: lőfegyver, gáz- és riasztófegyver, légfegyver, festéklövő fegyver, muzeális fegyver, színházi fegyver.

Így aztán a képen szereplő tárgy nem fegyver, sőt, nem is fődarab. Szerintem inkább valami elöltöltős fegyver lemezszerű alkatrésze lehet, ami alulról illeszkedett az agyazásba, ehhez kapcsolódhatott pl. a sátorvas.


vakond.hu:

 • A képeken látható tárgy fegyvernek minősül?


Rendőr:

 • Ez egyértelműen tűzfegyver fődarab (mint fegyvercső + tokszerkezet). A 2004. évi XXIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rendőrség által kiadott engedély szükséges:

a) a lőfegyver, a lőfegyverdarab (a továbbiakban együtt: lőfegyver), a muzeális lőszer kivételével a lőszer, a flóberttöltény gyártásához, javításához, forgalmazásához, a lőfegyver hatástalanításához, a lőfegyver kiállításához;
b) a festéklövő fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáz- és riasztótöltény, a légfegyver, a lőszerelem, a színházi fegyver gyártásához, javításához, forgalmazásához;
c) az „A”, „B”, „C” vagy „D” kategóriába tartozó tűzfegyver, a lőfegyverdarab, az e törvény alapján lőfegyvernek minősülő légfegyver, a lőszer és a hangtompító megszerzéséhez, tartásához, az ország területére történő behozatalához, az ország területéről történő kiviteléhez, az ország területén történő átszállításához;
d) a gáz- és riasztófegyver önvédelmi célú viseléséhez, a lőszerelem, a színházi fegyver megszerzéséhez, tartásához;
e) a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatához;
f) a polgári rendeltetésű lőtér, a lőfegyver- és lőszertárolóhely üzemeltetéséhez, valamint lövészetvezetői tevékenység végzéséhez.

Így aztán, aki engedély nékül tartja, szabálysértést követ el (lőfegyverdarabot vagy lőszerelemet engedély nélkül készít, megszerez, tart vagy forgalomba hoz,- százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.)


vakond.hu:

 • A tisztánlátás érdekében, a fentiek alapján, a képen szereplő tárgyak (cső, zárdugattyú) tűzfegyver fődarab. Akármennyire rozsdás, használhatatlannak tűnik, tartása engedély köteles! Mi a teendőm, kötelességem, ha keresőzés közben ilyet találok?

(kérném Alezredes Urat, válaszában kitérni az "új" fegyver találása esetére is, gondolok itt a helyszín biztosítására, hogy az orvvadász fegyverét, ne fogdossa össze, stb...)


Rendőr:

 • Bezony, akármilyen rozsdásnak és használhatatlannak is tűnik a megtalált eszköz, ha megfelel a törvényben meghatározott fogalmaknak, akkor csak engedéllyel lehetne tartani.

Hasonló eszköz feltalálása esetén, amennyiben a megtaláló meg tudja ítélni, hogy az eszköz nem veszélyes ( pl. szemmel láthatóan nincsen benne lőszer, vagy robbanóanyag), akkor haladéktalanul be kell szolgáltatni a legközelebbi rendőri szervnek.

Ha a talált eszköz veszélyesnek látszik, vagy annak veszélytelenségét a megtaláló nem tudja felismeri/megítélni, javasolom, hogy jelentse be az illetékes jegyzőnél vagy rendőri szervnél.

Újabb fegyver feltalálása esetén mindenképpen a rendőrségnek történő bejelentést javaslom, ezt a leggyorsabban telefonon, a 112-es nemzetközi segélyhívóra lehet megtenni. Ahogy Ön is utalt rá, ebben az esetben a fegyvert semmiképpen sem célszerű összetapogatni, illetve a bejelentést fogadó rendőr meg fogja kérni a bejelentőt a helyszín őrzésére a járőr vagy a bűnügyi készenlét kiérkezéséig.


vakond.hu:

 • Megértettem, hogy ezeket a tárgyakat nem tarthatom engedély nélkül. Mégis úgy döntök, hogy megtartom őket. Hazafelé tartva igazoltat a járőr, észreveszi az autóban a fegyvert. Gondolom, lefoglalja, feljelent. Ebben az esetben a fémkereső műszeremet elkobozhatja-e? Felmerül-e a bűncselekmény alapos gyanúja, tarthatnak-e nálam házkutatást?


Rendőr:

 • Ha lőfegyverdarabot vagy lőszerelemet találnak Önnél, akkor szabálysértési eljárás indul, melynek végén a műszer - mint amit a szabálysértés elkövetéséhez eszközül használtak - elkobozható.

Bűncselekmény megalapozott gyanúja lőfegyver és/vagy lőszer engedély nélküli birtokolása esetén merül fel és ezesetben több, mint valószínű, hogy sor kerül házkutatásra is (ha már lúd, legyen kövér alapon :-) ). A műszer szintén elkobozható az eljárás végén, az előbbihez hasonló indokkal.

Így aztán, feltalálásuk esetén semmi esetre sem javasolnám a fenti eszközök megtartását.. :-)


vakond.hu:

 • Találtam egy jó állapotú második világháborús fegyvert, állampolgári kötelességemnek eleget téve, leadom a rendőrségen. Mivel jó állapotú, szép darab, szeretném a gyűjteményembe helyezni! Van-e lehetőség rá, miután a rendőrség szakembere hatástalanította a fegyvert, visszakapjam?


Rendőr:

 • Hát először is, a rendőrség szakembere nem hatástalaníthat, azt csak fegyverjavító teheti meg, ő is csak akkor, ha a rendőrség ezt határozatban engedélyezi. A BM. Technikai Szabályzatában eldugott előírás szerint " a talált, beszolgáltatott fegyverzeti szakanyagokra, vagy azok ellenértékére a találó, beszolgáltató szerv vagy személy nem tarthat igényt". Erre tekintettel aztán nem is születik meg a hatástalanítást engedélyező határozat.

Amúgy is felmerülne a kérdés, hogy ki szállítaná el az eszközt a javítóhoz hatástalanításra? A találó nem teheti meg, mivel nem rendelkezik a tartására engedéllyel, így bűncselekményt követne el.


vakond.hu:

 • A képen látható második világháborús lőszer nincs elsütve. Egyértelmű, hogy nem gyűjthetem, lőpor van benne. Ha ilyet találnak nálam, az lőszerrel, robbanóanyaggal való visszaélés? Hány darabtól számít jelentős mennyiségű lőszerrel való visszaélésnek?


Rendőr:

 • A lőszerrel való visszaélés már egy darabtól megvalósul, a büntetőeljárás során legfeljebb a cselekmény társadalomra veszélyességét fogják vizsgálni...


vakond.hu:

 • Egy egyszerűnek tűnő, de mégsem egyszerű kérdés: Mi a teendőm, ha ilyet találok? A válasz nehézsége, hogy ezek a lőszerek napjainkba is százezrével hevernek szanaszét, szinte bárhol. Épp úgy található belőle a veteményes kertben, mint az árokparton, erdőkben, mezőkön, szántóföldeken, de még a természetes vizek medrében is! Naponta 1-6, de egykori harcállás területén, például a falut övező egykori lövészárok rendszer helyén akár 2-300 darabot is találhatok több száz méter hosszan. Nem terhelhetem le a Rendőrséget, hogy egész nap bejelentem nekik, hogy, "na megint jött egy darab!" Ha összegyűjtöm őket, és a keresőzés végén szólok be, az sem szabályos. Mi lenne ilyenkor a helyes megoldás?


Rendőr:

 • A második kérdésre azt hiszem, nincsen jó megoldás. Nem biztatnék arra senkit, hogy az ilyen rozsdás lőszereket összegyűjtögesse. Tény, hogy be kell jelenteni, már egy darabot is. Az tudom tanácsolni, hogy aki ilyen eszközbe botlik és tudja vagy észleli, hogy abból a helyszínen több darab van, mérje fel (pusztán szemrevételezéssel), kb. mennyi lőszert talált, azok milyen kiterjedésű területen vannak szétszóródva és már ezek ismeretében tegye meg a bejelentést. Ez már csak a terület lezárása, illetve a bejelentésnek a tűzszerészek által történő bekategorizálása miatt sem mindegy


vakond.hu:

 • Ha jól emlékszem, az ellőtt, üres lőszerhüvelyeknél, 1945 a határ? Az azutániakat nem gyűjthetem? Ha nem találunk semmit, gyakran szedjük össze a magaslesek alól szórakozásképpen a vadászlőszer hüvelyeket, ezt nem szabad?


Rendőr:

 • Lőszerhüvelyek esetében nem tudok időbeni korlátozásról, valójában a tartalma a lényeges. Amennyiben a lőszerhüvely tartalmaz lőszerelemet/lőszeralkatrész (lőszerelem): lőpor, gyúelegyes töltényhüvely (csappantyús töltényhüvely), csappantyú és minden robbanó, gyújtó, fényjelző, páncéltörő és leváló köpenyes lövedék, melyet tűzfegyverből történő kilövésre terveztek/, a hatósági engedély nélkül történő birtoklásával szabálysértést követ el az illető, függetlenül attól, hogy 1945. előtti vagy későbbi időből származik az eszköz. (Pl. ha belegondolunk abba, hogy a felénk eléggé közkedvelt 30-06-os lőszert 1930-ban rendszeresítették, elég nehezen lehetne szakértő és megfelelő eszközök nélkül eldönteni, hogy az adott hüvelyt 1938-ban vagy 1962-ben gyártották-e.) Tehát az a lényeg, hogy a hüvely nem tartalmazhat működő csappantyút, lőport, illetve a fentiekben leírt típusú lövedéket. Az egybeszerelt lőszer tartása (csappantyú-lőpor-lövedék) viszont már büntetőjogi kategória.


vakond.hu:

 • Elnézést, rosszul emlékeztem!


vakond.hu:

 • A második világháborús bajonetteket, tőröket gyűjthetem? Hogyan szállíthatom ezeket (ha például el akarom cserélni/ meg akarom mutatni a barátomnak) a városban/tömegközlekedési eszközön.


Rendőr:

 • Bajonettek, tőrök, lándzsák, kardok, egyéb hasonló eszközök szabadon gyűjthetők. Ellenben általában közbiztonságra különösen veszélyes eszköznek minősülnek ("az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli"), így azokat tilos közterületen, nyilvános helyen - ideértve az ott lévő járművek belső tereit is -, valamint közforgalmú közlekedési eszközön birtokolni. Az ilyen eszközök szállítását javasolom becsomagolva vagy zárt tárolóeszközben (esetleg a lehetőségek függvényében szétszedve) megoldani.


vakond.hu:

 • Köszönjük a válaszokat!

 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz